34,5 mill i overskudd

STRÅLENDE FORNØYDE: Rådmann Torleif Lindahl og økonomisjef Karin Nagell i Kongsvinger kommune kan glede seg over nok et strålende økonomisk regnskapsresultat.FOTO: LARS FOGELSTRAND

STRÅLENDE FORNØYDE: Rådmann Torleif Lindahl og økonomisjef Karin Nagell i Kongsvinger kommune kan glede seg over nok et strålende økonomisk regnskapsresultat.FOTO: LARS FOGELSTRAND

KONGSVINGER: Enda en gang kan Kongsvinger glede seg over et gedigent kommunalt regnskapsoverskudd.

DEL

34,5 millioner kroner i økonomisk pluss i 2016 betyr likevel ikke at innbyggerne kan vente seg en storslagen opptrapping i tjenestetilbudet.

– Det er uansett politikerne som prioriterer, men det vil være økonomisk kortsiktig og dumt om vi skulle øke driftsutgiftene vesentlig. Vi må glede oss over de gode økonomiske tidene, men samtidig holde hodet kaldt – og ikke ta helt av, sier rådmann Torleif Lindahl og økonomisjef Karin Nagell.

– Hva er den største fordelen for kommunen og innbyggerne med et så godt økonomisk resultat enda et år?

– At vi får et større økonomisk handlingsrom, og for eksempel kan gjøre større deler av investeringene med egne penger – altså at vi sparer lånekostnader. Skulle det oppstå store uforutsette kostnader, vil vi også stå langt bedre rustet til å håndtere slike utfordringer.

– Hvilke investeringer bør prioriteres?

– Det bestemmer politikerne, men det er nærliggende å tenke på tiltak som kan legge til rette for etablering av nye arbeidsplasser, mer digitalisering av tjenestene, og kanskje utvidet bruk av velferdsteknologi.

Har vært heldige

I 2015 var overskuddet for øvrig på 37,6 millioner kroner.

Noe av bakteppet er at Kongsvinger har fått stor økning av statlige rammeoverføringer de siste årene.

– Vi har vært litt heldige, for en god del av overskuddet skyldes faktorer som vi ikke har kontroll på, innrømmer de to.

Skatteinntektene er for eksempel 17 millioner kroner høyere enn budsjettert, og kommunen fikk 14 millioner kroner ekstra i refusjoner til såkalt ressurskrevende brukere. Dessuten ble avsetningene til pensjonsutgifter sju millioner lavere enn forutsatt.

Likevel framhever de at den imponerende økonomiske disiplinen i egen organisasjon er en viktig grunn til det gode regnskapsresultatet.

Oppvekst i pluss

I oppvekstsektoren gikk det bedre økonomisk enn budsjettert – noe som skyldes større refusjoner enn planlagt.

Det er noen små overskridelser i barnevern og NAV, men mindre enn tidligere år.

Netto driftsresultat ligger på 2,1 prosent – med en årsomsetning på 1,3 milliarder kroner.

– Totalt sett har vi god kontroll på driften, men aktiviteten er blitt så stor at vi trenger økte ressurser også i økonomiavdelingen – og ansetter snart en ny rådgiver for å øke kapasiteten.

Artikkeltags