Festingsforvalteren lyser opp av begeistring når han kommer inn på det nye flomlyset som skal innvies med folkefest.

– 21. oktober var satt som en dato, det hadde i så fall vært på dagen 335 år etter at den første kommandanten Georg Reichwein begynte her, men det rekker vi nok ikke.

– Men vi skal ha en skikkelig markering med lysshow der kommunen og skolene inviteres med. Og jeg håper vi får ha fyrverkeri, sier Fjeld.

Unikt i landet

Uten at vi skal være for tekniske, gir det nye flomlyset muligheter som festningen ikke har hatt før.

– Lyssetting i 2017 er noe annet enn i 1990. Dette er lite energikrevende LED-teknologi. Ingen av de nye lysene er sterkere enn 100 watt, de gamle var på mellom 500 og 2000 watt. Med det nye systemet kan man justere lysstyrken og utheve enkelte objekter.

– Før var det enten av eller på. Nå kan hver armatur justeres separat. Kongsvinger festning blir det første offentlige anlegget i Norge som blir lyssatt med en slik teknologi, forteller Fjeld.

 

Så tenker forvalteren høyt om hvordan enkeltobjekter på festningen planlegges lyssatt på en helt ny måte, men her lover vi Fjeld å skrive lite inntil videre. Rett og slett fordi byens innbyggere skal få seg noen overraskelser. Det er jo ikke noe gøy å vite hva man får i riktig alle julegavene.

Men vi kan nevne at arsenalet, som synes best fra byen, vil få et spesielt lysfokus.

Spleiselag

Det nye flomlyset er som tidligere omtalt et spleiselag til rundt 4 millioner kroner, der Sparebanken Hedmark, Forsvarsbygg, fylket og kommunen har bidratt. Norconsult er prosjektleder, Luminator er leverandør av lysene, mens Kongsvinger-firmaet Rolv Snare AS vant oppdraget om installasjonsjobben.

Monteringen av lysene begynner nå de nærmeste dagene. De fleste av de gamle armaturene blir rehabilitert og brukt også til de nye lysene, men det kommer også endel helt nye fundamenter.

Rundt festningen kuttes og ryddes kratt i et høyere tempo enn vanlig. Det er Glommen Skog som har avtale med Forsvarsbygg om den jobben.

– Det er et morsomt oppdrag, litt utenfor kjernevirksomheten vår. I år tar vi ekstra mye for at det nye flomlyset skal komme enda bedre til sin rett. Dette er jo et viktig monument for Kongsvinger by, sier Håkon Skaraberget, regionsjef i Glommen skog. Eidskog-firmaet Arko Skog står for den praktiske jobben.

Et familiearrangement

Kongsvinger kommune vil være med på å arrangere en lysfest den dagen flomlyset tas i bruk.

– Det er ikke så mye som er klart ennå, men meningen er å få til et arrangement mellom klokka 18 og 20, med familiefokus og underholdning. Det skal bli en markering og en lysfest, opplyser Stig Fonås, enhetsleder for kultur i Kongsvinger kommune.