Konferanse om grensehandel og konsekvensene for Kongsvingerregionen, innen handel og næring, avgifter, arbeidsplasser, med mer. Foredrag fra Virke dagligvare, Bryggeri- og drikkevareforeningen og Nav Kongsvinger. Konferansen avsluttes med paneldebatt.