Statsforvalterens omgjøringsvedtak skulle endelig bringe klarhet i Vinger hotell-saken. I stedet ble det komplett kaos.

Statsforvalteren har i vedtaket blandet sammen to utbyggingsplaner, og implisert Bane NOR Eiendom i et prosjekt de ikke har noe med. Glåmdalen gikk i en leder tidligere denne uka hardt ut mot hemmeligholdet, med kritikk både av Kongsvinger kommunes behandling og Bane NOR Eiendoms håndtering av saken.

Kritikken mot kommunens hemmelighold står vi selvsagt ved. Overfor Bane NOR Eiendom kan vi bare beklage. Vi trodde Statsforvalterens vedtak kunne legges til grunn som faktisk informasjon. At saken var undersøkt grundig. Det var den ikke. I vedtaket er Bane NOR Eiendoms planer på stasjonstomta og planene knyttet til Vinger hotell åpenbart forvekslet, til tross for at Statsforvalteren har vært i kontakt med både kommunen og Bane NOR Eiendom i forbindelse med saksbehandlingen.

Så da prosjektdirektør Odd Arne Lian i Bane NOR Eiendom snakket med Statsforvalteren 16. mai trodde han det dreide seg om hotellplaner på stasjonstomta. Det gjorde det ikke. Dermed kommenterte Lian et prosjekt Bane NOR Eiendom ikke er involvert i.

Forvirret? Du er ikke alene. Og dette er bare nok et argument for at kommunen og utbyggingsaktører må spille med åpne kort. Det skulle de ha gjort i denne saken. Da kommer korrekt informasjon ut til innbyggerne med en gang. I stedet har vi hatt flere måneder med rykter og spekulasjoner. Og nå altså direkte feilinformasjon, fordi selv ikke Statsforvalteren i sin klagebehandling helt har forstått hvilket utbyggingsprosjekt Glåmdalen og Mitt Kongsvinger ba om innsyn i. Det er urovekkende.

Midt i alt rotet er det på sin plass at å dvele litt ved planene vi endelig tilgang til. Skissene viser et prosjekt som framstår mildt sagt ambisiøst, med inntil 150 leiligheter fordelt på flere leilighetsbygg og en helt ny hotelldel. Dette presenteres altså for politikerne – ikke allmennheten – mens omstridte Hotel Byparken langs Storgata nærmer seg en endelig politisk beslutning.

Vi har tidligere fundert på om planene knyttet til Vinger hotell i vel så stor grad er en slags snubletråd, lansert primært for å framstå som et spennende, men mindre kontroversielt, alternativ til et hotell som tar et jafs av Byparken. Det behøver slett ikke være tilfelle. Men så lenge investorene bak prosjektet er skjult kan vi ikke undersøke hvilke bindinger og motiver de eventuelt måtte ha.

Vinger hotell-planene fikk politikere til å måpe da de ble presentert i hemmelige møter på tampen av fjoråret. Nå sitter vi mer gapskrattende igjen. For dette endte dessverre opp som en farse.