Vil ha åpne prosesser

EIDSKOG: Hun vil ha en åpenhetsreform i Eidskog og dessuten vil hun utrede om kommunen kan gå med i Viken.