Kari til kamp mot forskjeller

SØR-ODAL: Kampen mot Forskjells-Norge der de på toppen får stadig mer, mens vanlige menneskers trygghet svekkes.