Men en ting er fylkesmannen krystall klar på: Grue bør søke seg til en større enhet – enten sørover mot Kongsvinger eller nordover i en ny Solør kommune, sammen med Åsnes og eventuelt Våler.

– Grue er kanskje den kommunen i fylket som har aller størst utfordringer med å kunne levere tjenestene som innbyggerne trenger i årene som kommer, sier Johnsen til Glåmdalen.

Derimot vil han ikke peke retningen for Grue, altså om de se sørover eller nordover.

Johnsen har faktisk ikke anbefalt Stortinget eller Kommunaldepartementet konkrete forandringer i kommunestrukturen i Hedmark, men legger heller ikke skjul på hvorfor.

– Det kommer av respekt for folkestyret, fordi holdningen i kommunene ikke har vært positive til sammenslåinger.

– Men hvis du får i oppdrag av Stortinget eller Kommunaldepartementet om å utforme et forslag til kommune-Hedmark med færre enheter i dag, hva vil du i så fall foreslå for glåmdalsdistriktet?

– Det kan jeg ikke svare bastant på i dag, men det vil bli færre enheter. Én stor glåmdalskommune vil gi store muskler og en svært slagkraftig enhet, men modellene som er nevnt i debatten så langt med Odal kommune og Solør kommune er også interessante.

Les mer i Glåmdalen tirsdag.