Vil flytte grensa mellom Nes og Sørum – men hvilken vei?

I DAG: Her går grensa mellom Nes og Sørum i dag. (RB-grafikk)

I DAG: Her går grensa mellom Nes og Sørum i dag. (RB-grafikk)

Artikkelen er over 3 år gammel

NES: Det kan gå mot en grensejustering mellom Nes og Sørum. Spørsmålet er om Auli skal inn i Sørum eller om Rånåsfoss skal inn i Nes.

DEL

Samtidig vet man at Sørum er på vei inn i en ny storkommune på Nedre Romerike – sammen med Skedsmo og Fet.

Fylkesmannen har fått i oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet å utrede konsekvenser av en grensejustering mellom Nes og Sørum kommuner som omfatter Rånåsfoss og Auli.

Ett felles tettsted

Bakgrunnen er en vurdering fra Fylkesmannen om at tettstedene Rånåsfoss og Auli samles i ett felles tettsted innenfor samme kommune, skriver Sørum kommune på sine nettsider.

Det er satt i gang et arbeid hvor konsekvensene av en grensejustering for grunnkretsene Rånåsfoss (617 innbyggere) og Auli (2194 innbyggere) skal utredes.

Kunnskapsgrunnlag

– Jeg har tapt godt over én million kroner bare i år 

Fylkesmannen har bedt Nes og Sørum kommuner bidra med hvert sitt kunnskapsgrunnlag. Kunnskapsgrunnlaget skal ta utgangspunkt i en rekke faktaopplysninger om kommunen som helhet, og de direkte berørte spesielt, samt inneholde kommunens egne vurderinger av konsekvensene en grensejustering kan ha.

Begge kommunene ønsker at våre innbyggerne skal få tilstrekkelig med informasjon, og får muligheten til å bli hørt.

Felles folkemøte

– Vi har forståelse for at en grensejustering potensielt kan ha stor betydning på våre innbyggeres hverdag. Nes og Sørum kommune vil derfor arrangere et felles folkemøte i slutten av oktober 2017. På folkemøtet vil vi både informere om prosessen og åpne for spørsmål og innspill. Nærmere informasjon om tid og sted for dette folkemøtet kommer, skriver Sørum kommune.

Anbefaling til våren

Fylkesmannen vil sammenfatte informasjonen i kunnskapsgrunnlaget i løpet av januar 2018, for så å legge det ut til høring i februar 2018.  I tillegg vil de direkte berørte innbyggerne bli forespurt om å delta i en innbyggerundersøkelse i regi av Fylkesmannen.

Fylkesmannens anbefaling til hvor den nye grensa skal gå oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet i april 2018, slik at saken kan behandles før sommeren 2018.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.