Gå til sidens hovedinnhold

Solør kommune har havarert

Artikkelen er over 4 år gammel

Forhandlingsutvalget i Åsnes kommune avslutter prosessen om en mulig sammenslåing med Våler kommune.

– Vi finner det ikke forsvarlig å imøtekomme et krav fra kommunestyret i Våler om å utarbeide en kontrakt om framtidig felles ungdomsskole, skriver forhandlingsutvalget i Åsnes kommune i en pressemelding onsdag kveld.

Våler kommunestyre vedtok 22. august å ta intensjonsavtalen til orientering og å avvente vedtak om den til etter at Åsnes kommunestyre har behandlet den i sitt møte 26. september.

I tillegg ble det vedtatt ytterligere et punkt:

«Våler kommune utarbeider et forslag til kontrakt for felles ungdomsskole i Våler til Åsnes kommune»

– Etter henvendelse til Våler kommune om hva en slik kontrakt er ment å inneholde, oppfatter vi at det er krav om avklaringer og bindinger i vesentlige spørsmål rundt ny felles ungdomsskole.

Dette er å forskuttere forhandlingene som kunne ha kommet etter at intensjonsavtalen eventuelt hadde blitt vedtatt i begge kommunestyrene, sier forhandlingsutvalget.

Våler krevde at forslaget til kontrakt måtte være utarbeidet før kommunestyremøtet i Åsnes 26. september.

–  Å bruke mindre enn tre uker på et så stort tema som skolestruktur, herunder bygging av en felles ungdomsskole med Våler, mener vi er uforsvarlig. Derfor avslutter vi samarbeidet om kommunesammenslåing nå, sier politikerne i Åsnes.

De gir klart uttrykk for hva de mener om at Våler kommer med et slikt krav. At det er et brudd på intensjonsavtalen.

– Ved å komme med tillegg på denne måten opplever vi at Våler kommunestyre fraviker intensjonsavtalen som det tidligere er oppnådd enighet om. Dermed mener vi at premissene for det videre arbeidet er endret, og det ønsker vi ikke å være med på.

Dette innebærer at de fire informasjonsmøtene som var under planlegging avlyses.

De som sitter i forhandlingsutvalget er gruppelederne i de politiske partiene i kommunestyret, pluss tillitsvalgt for de ansatte i Åsnes kommune.

Kommentarer til denne saken