Kommuneoverlegen gir seg: - Jeg har jo passert 67 år

- Jeg har jo passert 67 år.