Store forskjeller i kommunenes veibudsjetter, og: Eidskog viser vei

KONGSVINGER: Eidskog kommune bruker mest penger på vei i distriktet, Sør-Odal minst. 1600 kroner per eidskoging gikk til veivedlikehold i fjor.