Overskudd, men stramt

BEDRE: Eidskog kommune styrker sin likviditet, men økonomien er fortsatt stram.

BEDRE: Eidskog kommune styrker sin likviditet, men økonomien er fortsatt stram. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

EIDSKOG: Eidskog kommune gikk med et regnskapsmessige overskudd på 11,5 millioner kroner i forhold til budsjett for 2015.

DEL

Overskuddet blir nå plassert på et disposisjonsfond, bestemte kommunestyret torsdag kveld.

Overskuddet skyldes i hovedsak eksterne forhold. 7 millioner skyldes lavere pensjonspremie enn budsjettert, 1,4 millioner har sin forklaring i at kommunen fikk merinntekter på skatt- og rammetilskuddet, mens 3 millioner kroner ble spart ved at kommunen unngikk å sette inn vikarer ved sykdom og svangerskapspermisjon.

Rådmannen skriver i sakens anledning at kommunen etter denne avsetningen vil ha 29 millioner kroner på disposisjonsfond. Kommunens likviditet har forbedret seg, men den er likevel langt fra tilfredsstillende. Han påpeker at kommunen er sårbar for nedgang innbyggertall i forhold til frie inntekter, rentesvingninger, lønns- og pensjonssvingninger og andre eksterne svingninger i rammebetingelsene.

I stedet for å sprette champagnen og servere hummer og russisk kaviar, understreker rådmannen derfor at kommunen fortsatt har en anstrengt økonomi, og at det er behov for ytterligere reduksjoner i framtida.

Artikkeltags