– Vi har hatt en dialog med KIL Toppfotball, og har kommet fram til en revidert prosjektplan. Vi ser nå, at etter første anbud (med anbudsfrist 1. mai), så har vi kun fått inn en tilbyder. Vi har også fått signaler fra entreprenørmarkedet om at det er dårlig kapasitet nå fram mot ferien, forteller Uno Frivoll i Kongsvinger kommunale eiendomsforetak til Glåmdalen.

Det betyr at det ikke er helt klart for skifte av kunstgras på Gjemselund riktig enda, men arbeidet skal ifølge kommunens prosjektplan begynne i slutten av sommeren.

– Vi har også fått fra leverandørmarkedet at det er dårlig med leveranse og kapasitet på denne siden av ferien, legger Frivoll til.

Oppstart i august

Kommunen har med det besluttet å revidere deres prosjektplan, som betyr at de har avlyst anbudskonkurransen de allerede hadde ute. De går nå i stedet ut med en ny konkurranse både på grunnarbeider og på kunstgraset med en gang, ifølge Frivoll.

Han forteller videre at de forventer god konkurransedeltakelse på de to anbudene de sender ut.

– Denne konkurransen vil ha frist i begynnelsen av juni, og med oppstart av arbeidene etter hjemmekampen 15. august. Planlagt ferdigstillelse er å ha banen ferdig og godkjent før hjemmekampen 3. oktober.

To kamper påvirkes

Arbeidet skal ifølge prosjektplanen ta ca. 6 uker, som betyr at to av KILs hjemmekamper vil bli påvirket av arbeidet på Gjemselund. Kongsvinger – Stabæk 29. august og Kongsvinger – KFUM 12. september må i så fall spilles et annet sted.

Målet er da at arbeidet er godkjent til KILs hjemmekamp mot Sogndal 3. oktober, slik Uno Frivoll forteller.

– Vi tar også høyde for at det er en global situasjon akkurat nå i forhold til levering på markedet, men det er dette som er vår prosjektplan.

Frivoll sier også at kommunen har sendt inn en dispensasjonssøknad til NFF, hvor de søker om dispensasjon ut sesongen. Det er kun for å ta høyde for om det er noe uforutsett knyttet til leveringssituasjonen som de ikke har kontroll over.