De har funnet hverandre, folket på kultur- og fritidsenheten i kommunen, og KOBBL-leder Odd Henning Dypvik.

Vil skape mer trivsel

– Vi vet det finnes mange ildsjeler der ute, god dugnadsånd og mange som gjør mye viktig frivillig arbeid for bomiljø og trivsel. Å få slått disse kreftene sammen, kan bidra til enda større trivsel og fellesskap, sier duoen Johny Gullaker Johnson og Alf Mathias Lilleengen ved kultur- og fritidsenheten i kommunen.

– Det kan være alt fra å måke snø til å lage en felles arena for å treffes utendørs, badedager, felles kulturtilbud eller annet som man kan samles om og som det kan søkes midler til, sier de to.

Og hvor ellers treffer man mange vingersfolk i «ett smell» enn gjennom KOBBL? Her er 7600 medlemmer, og 2600 borettslagsboliger. Det er blant den høyeste andelen i landet i forhold til folketall.

Som tenkt, så gjort – og KOBBL-sjef Odd Henning Dypvik var svært begeistret for tanken:

– Desto større trivsel det er blant våre innbyggere, og større er sjansen for at de blir boende. Og det er viktig for hele distriktet, sier han og de andre to.

Økonomisk støtte

Det KOBBL og kommunen kan hjelpe til med, er ikke minst å rettlede og hjelpe til slik i «jungelen» av tiltak der man søke økonomisk støtte:

– Vi kan bidra med kompetanse her, og søknader, sier de.

Johny Gullaker Johnson forteller at mulighetene allerede er der, og at borettslag allerede har fått støtte til å låne lydutstyr. Andre har arrangert kafé i skolelokaler.

– Her er uante muligheter, og det finnes faktisk «en haug» med penger å søke på via offisielle kanaler, sier Alf Mathias Lilleengen.

KOBBL har også tanker om å bidra litt ekstra:

– Vi ser for oss at det kan være å sette av litt midler til premiering av gode tiltak i borettslagene, sier Dypvik.

– Det er mange som ikke kjenner naboen så godt. Felles samling mot et hyggelig mål er en ypperlig anledning til å bli kjent, sier de tre, som inviterer alle – både borettslagsmedlemmer og andre – til et felles møte 10. april. Kanskje treffer du «makkere» som har tenkt det samme som deg, og med flere på lag, får man gjort mer.

Men gå gjerne i «tenkeboksen» lenge før møtet:

– Sitter du nå hjemme og tenker at ting kunne vært annerledes i bomiljøet ditt, eller du har en idé du ikke helt ser hvordan du får gjennomført, så kom på møtet – her er anledningen til å få satt ting ut i livet!