Drev for kreditors regning fra 2017

KONGSVINGER: Knights-konkursen burde ha kommet allerede før sommeren for å unngå at kreditorer ble økonomisk skadelidende.