Klokka 18.00: Nå er nesten 2000 lokale husstander uten strøm, flere kommuner er rammet

Vindkastene skaper utfordringer.