Klin med hundemøkk og ramponering: - Snakk med ungene, det er ikke greit!

– Dette er ikke greit! Her er hundemøkk klint utover, glass knust og taket på samfunnshuset blir ramponert. Jeg forstår at ungene kjeder seg, men nå må foreldre ta tak!