Når maten blir svarteper i klimakampen

Av

Norsk landbruk skal nå inn i krevende diskusjoner med Staten om tiltak for å redusere klimautslippene fra norsk matproduksjon. Vi skal ta vår del av klimautslippene, men det må skje uten at det går på bekostning selvforsyningen.