Musikk ved Glomma - onsdag braker det løs

SØR-ODAL: Geir Henning Braaten har igjen gått i bresjen for festivalen «Musikk ved Glomma».