Tre og et halvt år etter at Nye Veier ble tildelt motorveistrekningen fra Kongsvinger til E6, henger hele det interkommunale plansamarbeidet i en tynn tråd. Ullensaker kommune vedtok sitt ultimatum – den nye motorveien skulle ikke gå igjennom deres kommune – allerede tidlig i prosessen. Dermed var flere av alternativene som ble lansert innledningsvis parkert. Planstyret ville aldri kunne samles om dem, så de var i praksis sjaltet ut av prosessen nesten før den var ordentlig i gang.

Kongsvinger kommune er nå – etter å sittet stille i båten lenge – klare på at de vil gå for det som etter hvert utkrystalliserer seg som mest, kanskje eneste, reelle alternativet, nemlig en motorvei i C-korridoren. Ullensaker går også for C-alternativet. Dette er komplisert for Sør-Odal, som opplever at de i så fall får liten nytte av den nye veien, og for Nes som blir snittet opp av motorveien – og må akseptere en bru ikke langt unna elvemøtet.

Det er lett å merke at hele prosessen nå tilspisser seg. Nye Veier er tydeligere enn noen gang på at det ikke er hensiktsmessig å bruke mer ressurser på å utrede ny E16 i en nordlig korridor. Ordfører Grete Sjøli (Ap) i Nes tror på sin side at det ikke er politisk flertall i Nes for en motorvei som krysser ved elvemøtet, og vil nå avklare dette i kommunestyret før jul. Sier politikerne i Nes nei til C-alternativet, er i praksis hele planprosessen fastlåst. Da er de nordligste og sørligste alternativene «døde», og man står igjen med de i midten. De Nye Veier mener det ikke er lønnsomt å bygge.

Sør-Odal Høyre gir nå uttrykk for at hele det interkommunale plansamarbeidet har mislyktes, og tok i et Facebook-innlegg nylig til orde for å oppløse samarbeidet, og i sted legge til rette for at Nes og Sør-Odal jobber sammen for å finne løsninger. Det er tross alt de kommunene som berøres sterkest av en eventuell ny motorveiutbygging, argumenteres det.

Les også: «Nå er det på tide å sette ned foten og slå opp»

Det ville vært fantastisk om de fire kommunene hadde kommet til enighet om en trasé som i neste omgang realiseres. Men det skjer neppe. Et ultimatum fra Nes når det gjelder C-alternativet vil gjøre det så å si umulig.

Imens jobber planstyrets leder, Sør-Odal-ordfører Knut Hvithammer, videre med en optimisme som riktignok virker å ha falmet noe denne høsten. Det er ikke så rart. Men han uttrykker fortsatt tro på at den pågående planprosessen er nøkkelen til ny vei.

«Jeg tviler på at E16-prosjektet er så viktig for staten at det uten videre blir en statlig plan», sier han om konsekvensen dersom hele plansamarbeidet havarerer.

Det har han nok rett i. Men veien er uhyre viktig for oss. Klarer Hvithammer å hale i land en plan som faktisk realiseres, skal vi bære ham på gullstol den dagen veien åpner. Vi tipper vi slipper.