Kjørefelt sperret etter at 200 liter hydraulikkolje havnet i veien

Anleggsutstyr sprang lekk.