Kjøper viktig smittevernutstyr til lokale helsearbeidere

For å sikre lokale helsearbeidere mot å bli virussmittet, donerer emballasjebedriften Schütz Nordic 2.500 visirer i gjennomsiktig plast som skal gi bedre beskyttelse.