Når høsten kommer blir Vinger Kirke seende langt mer prektig ut enn hva den har gjort de siste par årene. Dette bekrefter kirkeverge Ole Erik Lindalen.

– Nå er kirken vasket, og vi skal begynne på den 29. juli. Nå er det litt fellesferie først, men da skal det begynnes med maling, opplyser han.

Dette har menigheten ønsket seg det siste året, og Lindalen forteller at arbeidet vil pågå hele august, minst. Hva dette kommer til å koste er allerede klarert.

– Vi bruker et firma fra Skarnes, og det kommer til å koste i overkant av 400.000 kroner, sier han.

På tide med forandring

Sprukne vinduer eller råtne bord vil også bli byttet ut i denne perioden. Det er for øvrig ingen fare, hva nytt utseende angår. Kirken skal være til å kjenne igjen, også framover i tid.

– Dette er en kirke som står på tilsynslista til riksantikvaren, så vi kan ikke bare gjøre helt som vi vil. Vi er forpliktet til å holde den samme stilen. Det vil fortsatt være de samme fargene på kirken, sier Lindalen.

– Når ble det malt sist?

– Jeg er ikke helt sikker, men jeg skulle mene det var tilbake i 2007, etter hva jeg er blitt fortalt, svarer Lindalen.

 

Blir ikke stengt

Denne gangen er det kun utendørs det skal gjøres arbeider på kirken. Utover det kommer det nok til å være rolig framover i tid, med tanke på nye prosjekter.

– Vi ønsker oss også et komplett slokkeanlegg inne i kirken. Så gjenstår det fortsatt litt maling i taket og på veggene innendørs, men det står ikke øverst på prioriteringslista nå, sier Lindalen.

Kirken kommer ikke til å ha stengt mens arbeidet skjer, men Lindalen oppfordrer folk til å vise forståelse for at det pågår arbeid. Det vil også kunne se litt søplete ut på utsiden, før det igjen blir finere når alt er ferdig.

– Hvis alt utstyr står rigget foran inngangen og det pågår arbeid der, kan det hende at vi vil anbefale at seremonier holdes i krematoriet, men det må vi se an når den tid kommer, sier Lindalen.