Da freden kom den 8. mai ringte kirkeklokkene over hele landet for å markere at krigsårene endelig var til ende. Fredag 8. mai er det 75 år siden andre verdenskrig ble avsluttet.

– Dette vil vi markere med å ringe i alle de seks kirketårnene i Åsnes fredag ettermiddag, forteller Runar Olsen.

Ifølge en artikkel i Jubileumsboka for Hof kirke 2010, ble det ringt i Hof kirke 8. mai 1945 i tidsrommet fra klokka 1500 til 1600. Sannsynligvis ble det ringt i alle kirkeklokker dette tidspunktet i 1945.

– Vi vil markere dette nå på samme tidspunkt som i 1945, og vi tenker at dette er en fin og viktig måte å markere freden på. Det er stadig færre i vår befolkning som har opplevd krigen – og som husker maidagene da freden kom og de kunne feire friheten igjen, sier sognepresten i Hof.

At den norske befolkningen på samme tid befinner seg i den alvorligste unntakstilstanden siden nettopp krigen, gjør også 8. mai til en spesiell dag i jubileumsåret.