På landsbasis blir det sendt ut 3,1 millioner valgkort til stemmeberettigede ved kirkevalget.

På grunn av feil i medlemsregisteret har også flere som ikke er medlem i Den norske kirke feilaktiv fått tilsendt valgkort.

– Det er sterkt å beklage at personer som ikke er medlemmer har mottatt valgkort, sier biskop Solveig Fiske.

– Vi får tilbakemeldinger om at personer som er utmeldt eller ikke er døpt har mottatt valgkort. Vi har stor forståelse for at dette skaper sterke reaksjoner hos folk.

Feil i kirkens medlemsregister

Kirkerådet forsøker nå å finne årsaken til feilutsendingene.

Direktør i Kirkerådet, Jens Petter Johansen, avkrefter spekulasjonene som har florert om at feilen skyldes medlemsjuks.

Han sier at kirken ikke profitterer økonomisk på høye medlemstall, og at kirken mottar støtte ut fra kirkepolitiske føringer i statsbudsjettet.

– Den norske kirke har ikke noe å vinne på feil i medlemsregisteret, og mottar ikke offentlig støtte per medlem.

Biskop Solveig Fiske oppfordrer personer utsatt for feil i medlemsregisteret til å ta kontakt med sitt lokale menighetskontor for å få feilen rettet.