Disse kom inn i bispedømmerådet etter kirkevalget: Tinglum får fast plass

GLÅMDAL: Mens den tidligere sognepresten får fast plass, er det en annen odøling som får varaplass etter kirkevalget.