Tord Langmoens solungversjon av juleevangeliet er vist på  YouTube 780 ganger denne jula. Nyttårsaften kunne Langmoen konstatere at videoen er vist 12300 ganger på  Facebook . Hvor mange av disse som virkelig har vært inne og hørt budskapet på solung, vet han ikke, men synes det er moro at Lukas evangelium blir kjent gjennom hans egen dialeg.

Folkelig og høytidelig

– Det har dessuten vært mange kommentarer både generelt og direkte til meg. Folk opplever dette tydeligvis som både folkelig og høytidelig på samme måten. Jeg er glad folk ikke tar det som en spøk – for både juleevangeliet og solung-dialekta er høytidelige greier for meg, sier Tord Langmoen, utflyttet hoffer som har sterke bånd til hjembygda og solørkulturen.

– Ideen til videoen oppsto egentlig nokså tilfeldig. Håvard, sønnen min, foreslo da vi hadde lest teksten på julaften at han skulle filme en opplesning «for det er sikkert noen som har lyst til å se og høre siden dette har et muntlig preg». Som sagt så gjort. Den ble lagt ut på Facebook 28. desember. Responsen ble voldsom. Nå har vi også lagt ut videoen på YouTube for de som ikke bruker Facebook, forteller Tord.

Det var han som sto for arbeidet med å «oversette» evangeliet.

– Noen vil sikkert mene at det er enkelt arbeid å gjenfortelle en slik kjent historie på solung.

Men sannheten er at det tok omkring 40 timer å skrive og bearbeide teksten, og det var ca. 25  mennesker som hjalp meg. Mange i Solør, og særlig i Hof, var engasjert. Det kom ideer og forslag, teksten ble drøftet ved kaffebordet, i handlegata og badstua.

Så dette var ikke noen enmanns-show, og det er mange å takke, sier Langmoen.

Hvorfor så populær?

Dette er tre år siden. Det er mange som brukt Solør-utgaven hver jul senere, og Tord har også blitt spurt om å lese den i andre sammenhenger, på alt fra julebord til julefester. Først i år kom Langmoen på å bruke Facebook – og responsen har vært mange ganger større enn han hadde trodd.

Han spør seg hvorfor er den har blitt så populær?

– Antakelig handler det om kombinasjonen av jul, hvor mange mennesker søker kirken, at de får høre en kjent tekst, at den er gjenfortalt på et muntlig språk. Og så håper jeg det også betyr noe at vi har tatt Solør-språket på alvor, dette er ingen lettvint knoting.

Opprinnelig var sogneprest Runar Olsen i Hof som hadde ideen til å gjenfortelle juleevangeliet på solung.

For noen år siden satt Tord Langmoen og Runar Olsen i prestegården i Hof og snakket om ulike bibeloversettelser og nye måter å fortelle juleevangeliet på. Da spurte Runar plutselig: «Når er det vi får juleevangeliet på solung da, Tord?»

Det var svært mange, omkring 25 personer, som på ulike måter bidro i oversettelsen. Så her er det mange som har sin del av æren.

Ett år etter kunne vi lese solung-utgaven på juleaften i både Hof og Arneberg kirker. Teksten ble også delt ut gratis til alle som ville ha, og den ble publisert i menighetsbladet.

– Sånn det skal være

At juleevangeliet går som «hakka møkk» på nettet, er også noe som gleder sognepresten. Naturlig nok. Runar Olsen er imponert og glad for at dialektversjonen av Lukas-evangeliet får slik oppmerksomhet.

– Det er sånn juleevangeliet skulle blitt lest over alt. I alle kirker. I alle hjem. På morsmålet. Det er dette det handler om; at himmel kom til jord. Så  jordnært. Så enkelt.

 Jeg er da også ganske sikker på at når juleevangeliet leses før maten rundtom i hjemmene, er det mange som leser juleevangeliet på solung. I våre kirker ble juleevangeliet lest på bokmål denne jula, for jeg snakker ikke solør-dialekt, sier Olsen.

Han er fast bestemt på at dette må leses av en solung. En som behersker dialekta. Sognepresten ser også hva dette betyr for solungenes  identitet.

– Språk og identitet hører så nært sammen, sier Olsen.

Om denne videoen hadde vært lagt ut før jul, er Runar Olsen overbevist om at interessen nok hadde blitt enda større.

– Denne versjonen kom først i romjula, da folk var litt «ferdig» med evangeliet for i år, sier Runar Olsen.

Tord Langmoen har en utfordring for andre bygder:

– Alle bygder med egen kirke burde jo ha juleevangeliet gjenfortalt på egen, lokal dialekt. Så her utfordrer jeg folk til å gripe fatt og gjøre en jobb til glede for egen bygd, egen menighet og egen lokal dialekt.

Dette er morsomt arbeid. Vi som jobbet med Hof-utgaven hadde det «stiggarti’» underveis, sier han.