I disse dager sender Den norske kirke ut valgkort til det forestående Kirkevalget, til alle som er registrert i kirkeregisteret. Men blant dem som mottar valgkortet, finnes noen som slett ikke skulle stått registrert som medlem av kirken.

Kjent problem

At enkelte er feilregistrert som medlemmer, er en kjent feil, som oppsto da kirkeregisteret ble opprettet i 1999 på grunnlag av folkeregisteret.

Kirken har i flere runder i etterkant forsøkt å rydde opp i dette, blant annet i forbindelse med Kirkevalget i 2009. Daværende kirkeminister Trond Giske (Ap) la den gang skylden på skiftene regjeringer for feilene i kirkens medlemsregister, og slo fast at kirken ikke kunne klandres.

– Kirken har i flere år bedt kirkedepartementet om midler for å kunne få orden på registeret. Men vi tok oss ikke råd til den kostnaden, sa Giske til NTB.

Ikke svindel

– Dette har ikke noe med penger å gjøre, for det kommer som en egen sjekkpost, forsikrer menighetsforvalter for de tre menighetene i Kongsvinger kommune, Hans Hansen.

– Vi har ikke noe eget system som fjerner folk som ikke skulle ha vært der, derfor må folk selv ta kontakt og si fra dersom de mener de er blitt feilaktig registrert, sier han, og forklarer videre at de som har gitt beskjed de siste to valgårene skal ha blitt slettet, om de har ytret ønske om det.

– Vi beklager på det sterkeste at vi fremdeles har en situasjon der folk føler seg støtt og krenket og at vi har stjålet dem. Vi er avhengige av tillit, noe vi må fortjene. Vi ønsker og håper at folk våger å ta kontakt slik at vi kan rydde opp, sier han.

Å melde seg ut av Den norske kirke krever egentlig at du fyller ut et eget skjema, med signatur.

– Men så lenge du aldri skulle ha vært medlem, og er lurt inn i systemet ved en feil, er det en annen sak. Da er det bare å sende en mail til oss, og forklare hva som er feil, sier Hansen.