Kino, utepils og snart blir det fotball: «Vi er sårbare for nye utbrudd»