Sent i går kveld sendte KIL Toppfotball en søknad til Kongsvinger kommune om sletting av baneleie og lån på cirka en million.

Igjen søker styret Kongsvinger kommune om å bli med på ny redningsaksjon.

Dermed innstilte styret på videre drift under det ekstraordinære årsmøtet i KIL Toppfotball tirsdag kveld.

– Hvis vi klarer denne bøygen, må vi være nøkterne neste år. Da må vi være på god og trygg grunn, sa styreleder i KIL Toppfotball, Hans Einar Holth.

Klare signaler

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt med 34 stemmer.

Nærmere 50 personer møtte frem på Gjemselund og etter 45 minutter var møtet - som avgjorde KILs fremtid over.

Holth var svært fornøyd etter årsmøtet.

– Ja, jeg er lettet fordi jeg følte dette var det riktige å gjøre nå. Men vi klarer ikke dette alene. Vi har fått klare signaler fra sponsorer og investorer, men dette forutsetter jo at vi får godkjent søknaden fra kommunen og at vi gjøre våre kutt. Jeg er glad i fotball, og det aller siste vi ønsket er jo at det skal gå «gæli» med klubben.

Forlanger lønnskutt for spillere og trenere

KIL Toppfotball har et underskudd på nærmere tre millioner kroner.

En del av løsningen er at styret forlanger at spillere og trenere aksepterer et lønnskutt på 20 prosent. Det er to utbetalinger igjen dette året.

For klubben betyr det i så fall en innsparing på rundt 400.000 kroner – eller rundt en åttendedel av det klubben styrer mot i underskudd.

Men det aksepteres ikke, sier spillernes talsmann, Petter Tiller Larsen.

– Det var et positivt møte, men det er frustrerende i hvert fall for de som har vært med på dette for tredje eller fjerde gang de siste seks årene. Vi vil ha mer informasjon fra styret på tall og regnskap for det vi bidrar med er jo en veldig liten del av kaka. Det er bakgrunnen for at vi sier nei.

Dette skal opp på et spillermøte onsdag morgen.

Slik skal det løses

Styret har denne tredelte løsningen som skal hindre konkurs. Dette ble enstemmig vedtatt.

  • Kongsvinger kommune ettergir klubbens lån, samt årets utgifter for baneleie. Til sammen utgjør dette rundt en million kroner.
  • KIL Toppfotball skaffer selv en million kroner til veie. Her er det allerede satt i verk tiltak som folkeaksjon, auksjoner og bidrag fra sponsorer og privatpersoner. Dessuten blir det dansegalla og foredrag ved Bjørge Stensbøl. Dessuten håper man kutt i spillerlønninger bidrar, samt gir et signal til andre aktører om å være med.
  • Investorgruppa bidrar med den siste tredjedelen. Den eier i dag salgsrettighetene til mange av KIL-spillerne, som alle vil bli fristilt fra kontrakten ved en eventuell konkurs.

Dersom KIL-styret får godkjent søknaden hos kommunen og spillere og trenere er villige til å kutte i sine lønninger, får KIL leve videre.

Søknaden på nærmere en million skal opp til behandling i formannskapsmøtet i kommunen neste tirsdag.

Føler et stort ansvar

Sist gang da KIL Toppfotball søkte om hjelp på to millioner, ble det enstemmig nei fra Kongsvinger kommune.

– Vi føler et stort ansvar til de som skal ha lønn og til våre kreditorer, men vi har vurdert det slik at det er forsvarlig med videre drift, sier Holth.

Dermed var alt som ventet under kveldens møte - slik også styreleder Holth varslet.

Les mer om det ekstraordninære årsmøtet i KIL Toppfotball i morgendagens papirutgave!