Svein Sjølies tøffe dager: Jeg er en vingers-kær i fiendeland

Av

HAMAR: Svein Sjølie bor på Hamar og er KIL-supporter. Det er ikke alltid en like artig kombinasjon.