«Det begynner å brenne et blått lys - igjen»

Sportsansvarlig Henning Danielsen setter spørsmålstegn ved hvilken vei KIL skal velge å gå videre.