– Jeg gleder meg stort! Dette er et saksfelt som rommer alt fra storpolitikk til mer hverdagslige temaer som angår enkeltmennesker. Mitt viktigste mål er å få gjort noe med forskjellene i samfunnet, og dette vervet er en mulighet til å få godt innblikk i noen saker som gjelder dette temaet, sier 64-åringen, som opprinnelig er fra Eidskog.

Hun har tidligere også bodd i Kongsvinger, men holder i dag til på Hamar.

Det er ikke første gang hun er komitéleder i nasjonalforsamlingen: Fra 2005 til 2009 var hun leder av arbeids- og sosialkomiteen.

– Denne komiteen har saker som angår hver eneste innbygger. Alt fra skoler, eldreomsorg, barnevern, kultur og næring. Selv på klimaområdet vil kommunene måtte ta mye sterkere tak framover, både på reduserte utslipp og på å forebygge mot virkninger av ekstremvær. Vi har også ansvar for flyktning- og integreringspolitikk. Et felt som går til kjernen av menneskerettighetene og vernet av dem – til hvordan vi skal leve godt sammen selv med ulikt utgangspunkt framover, sier hun.

Andersen tar nå fatt på sin sjette periode, og har vært stortingsrepresentant siden 1997.

Tor Andre Johnsen fikk fornyet tillit til å fortsette i transportkomiteen.