– Vi har foretatt de avhørene som er nødvendige for å fastslå årsaken til brannen, og vi har nå sendt saken over til påtalemyndigheten som skal vurdere eventuelle strafferettslige reaksjoner, bekrefter lensmann Ole B. Nordvik i Sør-Odal.


Det er nå klart at brannen oppsto som en følge av vedlikeholdsarbeid på taket ved skolen, men lensmannen ønsker ikke å si noe om den helt konkrete årsaken som førte til at Korsmo skole brant ned.

Vurderer uaktsomhet

– Det vil være å foregripe begivenhetenes gang ved en eventuell rettssak, mener Ole B. Nordvik.


– Men brannen skyldtes et rent uhell fra en av vedlikeholdsarbeidernes side?


– I hvilken grad årsaken er et uhell eller ikke er vanskelig å si. Det er blant annet det politijuristen skal vurdere nå. Men det var i hvert fall ikke med forsett, sier Nordvik.

Fullt forsikret

Rådmann Eivind Alnæs i Sør-Odal sier til Glåmdalen at Korsmo skole er fullt forsikret gjennom kommunenes avtaler med Kommunal Landspensjonskasse (KLP), og at prosessen rundt forsikringsspørsmålet nå er satt i gang.

 Om Korsmo skole vil bli revet til fordel for en helt ny skole eller om skolen skal gjenoppbygges ønsker imidlertid Alnæs ikke å spekulere i.


– Takstfolkene har vært inne i brannruinene, men har foreløpig ikke konkludert med noen ting. Om de må inn i skolebygningen igjen for å få mer informasjon vet jeg ikke. Men det viktigste for oss nå er å få avklart om skolen er totalskadet eller om den kan bygges opp igjen, sier Eivind Alnæs.


Om Sør-Odal kommune vil fremme krav overfor vedlikeholdsfirmaet som forårsaket brannen ønsker rådmannen ikke å spekulere i nå.