For i forslaget til områdereguleringsplan for Midtbyen legges det opp til høyder på 3–5 etasjer. Det frustrerer potensielle utbyggere. Men det legges heller ikke opp til å ta vare på alle de bevaringsverdige bygningene i bydelen. Det liker ikke de som ønsker å sikre Midtbyens historiske bygningsmiljøer.

Kompromiss kalles det kanskje. Risikoen er at det skjer fint lite.
For har egentlig planen som nå foreligger til politisk behandling det som skal til for å nå målet om «en framtidsrettet og fleksibel byutvikling i Midtbyen»? Vi er ikke helt overbevist. Å vedta noe midt imellom kan selvsagt spore til ny kreativitet, men stramme rammer kan også få utbyggere til å investere pengene sine andre steder. Det er ikke mangel på kommuner og regioner med en svært offensiv vekststrategi.

Administrerende direktør Kjell Bjarte Kvinge i Ø.M. Fjeld er iallfall ikke fornøyd med forslaget til «Områdereguleringsplan for Midtbyen». I et skriv til Kongsvinger kommune etterlyses mer handlingsrom og fleksibilitet. Det blir rett og slett vanskelig å stable lønnsomme prosjekter på beina med denne planen, sies det. Kvinge er redd Kongsvinger blir stående igjen på perrongen, mens utviklingen tøffer av sted i andre byer. Som i Moss, hvor Ø.M. Fjeld bygger et 11 etasjer høyt hotell og 85 leiligheter for tiden.

Dette handler om hva slags bysentrum vi vil ha. Skal flere folk bo sentralt, må det være attraktivt å leve der. Noen mener det er uforenelig med tett bebyggelse og mange etasjer. Andre kan ha sans for det urbane preget fortetting og høyere bygninger gir.

Planen behandles i planutvalget 9. mars og kommunestyret 25. mars. Vi er spente på resultatet. Vi trenger en strategi for denne sentrumskjernen som ikke bare ser attraktiv ut på papiret, men som noen faktisk er villige til å realisere.

Hvis ikke har den ingen verdi for andre enn dem som trives med status quo.