Glåmdalen har fortalt om den intense kampen som pågår i kommunene her i distriktet for å sikre seg fastleger. I flere lokale kommuner, deriblant Eidskog, er det nærmest en kontinuerlig kamp for å rekruttere leger. Og det blir ikke lettere av at kommunene overbyr hverandre med lønn, bonus og eventuelle andre goder.

I Eidskog står rundt 1500 innbyggere uten fastlege per i dag. I desember kan dette antallet øke til 2500.

«Vi kan ikke løse fastlegekrisen i regionen ved å konkurrere innbyrdes om denne kompetansen. Det bidrar bare til å flytte problemene og sette andre kommuner i en ytterligere vanskelig situasjon. I tillegg risikerer vi også at det utfordrer det gode tjenestesamarbeidet vi de siste årene har opparbeidet i regionen», uttaler rådmann i Eidskog, Trond Stenhaug, til Glåmdalen.

Utfordringen er ikke unik for Kongsvinger-regionen. Over hele landet sliter kommuner med å rekruttere fastleger. En undersøkelse Legeforeningen publiserte i august, viste at 235.000 innbyggere står på en liste over mennesker uten fastlege, melder NTB. Det er uholdbart.

Regjeringen varsler nå at de i forbindelse med statsbudsjettet vil bruke 690 millioner kroner i 2023 på å styrke fastlegeordningen. 480 millioner skal brukes til å øke fastlegenes basisfinansiering fra 1. mai 2023, skriver VG.

«Pasientens alder, kjønn og helsestatus skal ha betydning for det faste tilskuddet legen får for å ha pasientansvaret. Det legger til rette for at fastlegene kan ha kortere lister, og vil gi dem mer tid til de pasientene som trenger dem mest. Målet er at det skal bli enklere å kombinere jobben med et vanlig liv», sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til VG.

Hun lover ytterligere endringer i 2024. Målet er at fastlegeordningen etter hvert skal fungere slik intensjonen alltid har vært; altså sikre befolkningen gode allmennlegetjenester uansett hvor de bor i landet.

Det er mye godt å si om fastlegeordningen, men det hjelper ikke dem som står uten. At kommuner overbyr hverandre i kampen om legene løser ingen problemer. Det bare skyver på dem. Utfordringen krever nasjonale grep. Det gjenstår å se om regjeringens medisin er nok til å friskmelde ordningen.