Bøndene vakte oppsikt blant harryhandlerne

Bønder med syv traktorer, to ammekuer og en parringsokse deltog i  traktorkolonne som skulle markere bruddet i landbruksoppgjører med staten. Noe av poenget var å markere seg over svenskehandlerne gjennom å kjøre på riksvei 2 og lage kø.

Bønder med syv traktorer, to ammekuer og en parringsokse deltog i traktorkolonne som skulle markere bruddet i landbruksoppgjører med staten. Noe av poenget var å markere seg over svenskehandlerne gjennom å kjøre på riksvei 2 og lage kø. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

EIDSKOG: Lokale bønder sier klart ifra om hva de mener om tilbudet fra regjeringen. Syv traktorer, to ammekuer og en parringsokse deltok i aksjon som blant annet sinket svenskehandlerne litt.

DEL

Bøndene i Eidskog gjennomførte torsdag en traktoraksjon etter at Jordbruksoppgjøret 2017 endte med at Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag brøt forhandlingene med staten tirsdag.

Bøndene kjørte traktorkolonne fra Skotterud til Magnor, ut på riksvei 2 og videre til Matrand. Hensikten på riksvei 2 var å sinke trafikken til svenskehandlere.

– Vi hadde håpet på flere bønder med traktorer, men det er ikke så lett for en bonde å slippe arbeidsoppgavene på gården og stikke av selv om det gjelder en så viktig sak som dette, sier Christian Rudberg.

Ung bonde

Selv har han 20 ammekuer og 14 melkekuer samt ungdyr og parringosker, til sammen cirka 60 dyr. Han startet opp som bonde i 2010 etter å ha leid en gård han senere kjøpte.

Christian Rudberger er selv opptatt av at staten vil ta bort beitetilskuddet på innmarksbeite.

Christian Rudberger er selv opptatt av at staten vil ta bort beitetilskuddet på innmarksbeite. Foto:

– Å starte opp som ung bonde er ikke akkurat fett, men det begynner å hjelpe litt på nå. Det tar tid før man merker at pengene begynner å komme inn, sier Rudberg.

Det gikk to år der han neste ikke hadde inntekter.

– Det er ikke vanlig å starte landbruk i dag, og vi trenger flere bønder. Skal det bli flere bønder må staten ta oss på alvor og vise oss at de vil ha landbruk, sier Rudberg der han står ved de store dyrene sine som han har plassert på en traktorhenger.

Aksjonen

Traktorkolonnen fra Skotterud til Magnor gikk greit uten at det ble noen lange køer ut av det. Men på riksvei 2, der trailertrafikken går sammen med pendlere og svenkehandlere, ble køen adskillig større.

Når bøndene svingte av riksveien hadde de laget en kø på cirka en kilometer.

Gjennom Magnor sentrum hadde køen blitt litt lengere, men bøndene slapp ingen forbi.

Gjennom Magnor sentrum hadde køen blitt litt lengere, men bøndene slapp ingen forbi. Foto:

– Vi vil jo helst ikke at dette skal gå ut over noen uskyldige, men dette er dessverre den eneste måten vi kan markere oss på, sa en av bøndene.

Bøndene fikk nok markert seg. Billistene lå pent bak alle traktorene - kun èn billist prøvde å kjøre forbi etter å ha ligget på hornet en god stund.

Han ble imidlertid liggende mellom traktorene, og var plutselig en del av kolonen. Dette syntes nok bøndene var ekstra morsomt.

I TOG: Bøndene samlet seg til aksjon i Eidskog torsdag klokka 15.

I TOG: Bøndene samlet seg til aksjon i Eidskog torsdag klokka 15. Foto:

Artikkeltags