Bøndene prioriterer korn og grønt

– Jordbrukets krav skal legge til rette for vekst i korn- og grøntproduksjon, og for å ivareta små og mellomstore bruk. Det er veldig viktige grep for  hedmarksjordbruket, sier leder i Hedmark Bondelag, Elisabeth Gjems.