Bonde John Kjølen tapte igjen

ÅSNES: Dyrene til John Kjølen må avlives og destrueres. Han fikk ikke medhold i at dyrene kunne leve videre inntil en rettskraftig dom. De kan heller ikke bli til mat.