Initiativet for å få utredet alternative hotellplasseringer ble klokelig avvist av flertallet i kommunestyret.

Les også: Vil ikke utrede alternativ hotell-plassering

Ikke fordi det er umulig å se for seg andre egnede hotelltomter her i byen, men fordi det per i dag ikke finnes noen som vil bygge på dem. Kongsvinger har ett hotellprosjekt på bordet. Det ligger langs Storgata, og tar et kontroversielt jafs av Byparken. I retur får byen et etterlengtet, moderne sentrumshotell og flere nye kino- og kultursaler.

Vi mener fordelene veier opp for ulempene, og at hotelletableringen vil være et løft for byen.

Ikke alle er enige i det, naturlig nok. Det ville vært usunt om ikke det var debatt om såpass inngripende prosjekter midt i sentrum. Men å starte nye fordyrende og forsinkende utredninger, har etter vår mening liten hensikt. Neste steg nå må være at politikerne får reguleringsplanen på bordet, og sier ja eller nei til den, ikke en ny runde med utredninger.

Det var foreningen Positiv Byutvikling som samlet 330 underskrifter og dermed hadde grunnlag for å fremme et innbyggerinitiativ for Kongsvinger kommune. Hensikten var å få politikerne til å utrede en alternativ hotellplassering, samt se på Byparkens potensial og framtid også uten hotell. Politikerne sa ja til det siste, men ikke det første. Investorene vil jo ikke bygge andre steder.

Man kan mene hva man vil om utbyggernes steile holdning til hotellets adresse, men det er nå en gang de som skal investere et betydelig antall millioner i dette. Ingen kan tvinge dem til å flytte prosjektet.

All honnør til Positiv Byutvikling for at de benytter seg av muligheten til å fremme et innbyggerinitiativ, og på den måten tvinge kommunestyret til å ta stilling til forslaget. Det har våre folkevalgte nå gjort.

Beskjeden er at toget rullet videre. Og jo lengre det går, jo vanskeligere blir det å stanse.