– Togparkering best på Granli

TOGPARKERING: Jernbaneverket trenger flere hensettingsplasser for tog langs Kongsvingerbanen, og dette er alternativene som er vurdert. Roverud, Hernesmoen og Kongsvinger stasjon er de minst aktuelle forslagene. Formannskapspolitikerne i Kongsvinger peker på Granli som

TOGPARKERING: Jernbaneverket trenger flere hensettingsplasser for tog langs Kongsvingerbanen, og dette er alternativene som er vurdert. Roverud, Hernesmoen og Kongsvinger stasjon er de minst aktuelle forslagene. Formannskapspolitikerne i Kongsvinger peker på Granli som

Artikkelen er over 4 år gammel

KONGSVINGER: Flere avganger og lengre togsett gjør at det trengs nye hensettingsplasser for tog i Kongsvinger-området. Lokalt peker man på Granli som best egnet.

DEL

I Jernbaneverkets (JBV) utredning er det satt opp sju alternativer for hvor de nye hensettingsplassene kan lokaliseres:

  • Vingersjøen
  • Norsenga
  • Granli
  • SIVA-området
  • Hernesmoen (i Sør-Odal)
  • Roverud nord
  • Kongsvinger stasjon

Både rådmann Torleif Lindahl og formannskapet har bedt JBV gå videre med Granli-alternativet, så sant dette lar seg kombinere med de private planene om en fremtidig logistikk-terminal i samme område.

– Granli er det mest interessante området å vurdere videre. Arealet er stort med utvidelsesmuligheter, og det er allerede etablert sporveksler inn til området, skriver rådgiver Hilde Nygaard i saksutredningen – og politikerne sier seg enig i den konklusjonen.

På andreplass har kommunen satt opp Vingersjøen, der JBV framhever nærheten til Kongsvinger stasjon samt at formen på arealet gjør området lett å utnytte effektivt. Bare Geir Tjugum (Uavhengig) mente at Norsenga kan vurderes.

Fraråder Norsenga

I motsatt ende av skalaen er kommunen krystallklar på at de fraråder å bruke Norsenga som område for framtidig togparkering. Både på grunn av dagens tømmerterminal, men aller mest fordi området sees på som særdeles aktuelt å benytte til annen form for byutvikling i nær framtid – uten at det er spesifisert nærmere.

JBV mener selv at Hernesmoen, Roverud og Kongsvinger stasjon er minst aktuelle

Trenger 25 dekar

Det er framtidig trafikkvekst langs togskinnene på Østlandet som er bakgrunnen for at Jernbaneverket (JBV) har tatt initiativet til å finne flere og større områder for å parkere togsett.

I dag finnes fem såkalte henstillingsplasser på Norsenga. JBV anslår at det trengs ti nye plasser innen 2020. Det betyr et økt arealbehov på 25 dekar.

Behovet for flere plasser skyldes både at man ser for seg flere doble togsett i framtida, samt at det etter hvert vil bli flere avganger på strekningen.

MEST AKTUELT: Det er planer om å utvide dagens godsterminal på Granli, og kommunen mener derfor nye parkeringsspor for tog vil kunne passe i dette området.

MEST AKTUELT: Det er planer om å utvide dagens godsterminal på Granli, og kommunen mener derfor nye parkeringsspor for tog vil kunne passe i dette området.

Artikkeltags