Gå til sidens hovedinnhold

Får refs for midlertidige stasjonsløsninger

Artikkelen er over 3 år gammel

SØR-ODAL: Samferdselsdepartementet ber om at ulempene rundt Skarnes stasjon reduseres fram til ny overgang er på plass.

Barrieren i Skarnes sentrum er blitt mat for politikere på øverste hold.

Under et møte med ordfører Knut Hvithammer 8. januar lovet statssekretæren å legge press på Jernbanedirektoratet for å bedre situasjonen som oppsto da tre planoverganger ble erstattet med en midlertidig undergang. Nå er brevet sendt.

Her gir avdelingsdirektør for baneseksjonen, Cecilie Taule Fjordbakk, refs for planleggingen av arbeidet med nytt stasjonsområde.

Hun skriver at Samferdselsdepartementet finner det uheldig at den midlertidige undergangen, som skulle være et sikkerhetstiltak, har medført flere uønskede hendelser med personer i sporet som følge av ulovlig kryssing.

– Vår vurdering er at rekkefølgen på og tidsplanen for gjennomføring av tiltakene ved Skarnes stasjon påfører både reisende og øvrige trafikanter i sentrum en ulempe. Dette burde ideelt sett vært unngått gjennom bedre koordinering av tiltakene på stasjonen og mot øvrige tiltak på Kongsvingerbanen, skriver Fjordbakk.

Departementet ber Jernbanedirektoratet, i samråd med Bane NOR og kommunen, om å se på løsninger for å reduserer ulempene før ny overgang er på plass.

Fjordbakk mener det bør jobbes med lettere adkomst fra kulvert til plattform for å korte ned avstanden, tiltak for pendlerparkering og bedre skilting.

Hun ber også om at veitunnellen på riksvei 24 vurderes for midlertidig bruk av gående og syklende.

Til slutt ber Samferdselsdepartementet om et møte om kort tid.

Under samtalen ønsker Fjordbakk en redegjøring for utbygging på Kongsvingerbanen, og det skal diskuteres trinnvis bygging ved Skarnes stasjon – slik ordfører Hvithammer har ønsket siden utsettelsen ble kjent.

Les også

Jernbanen som mur – Skarnes er delt i to

 

 

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.