«Jeg vet dette er en vanskelig beskjed å få. Nå er jeg opptatt av at alle blir ivaretatt på en best mulig måte i en krevende situasjon»

Inntil 14 medarbeidere ved Curidas fabrikk i Elverum blir berørt av en nedbemanning, som følge av at fabrikken har mistet tilgangen til et viktig råstoff for produksjonen av et bestemt legemiddel.