– Jeg møtte en bil med heftige skader

Etter å ha vært nede i grøfta og kjørt ned et trafikkskilt, fortsatte føreren ferden videre på fylkesveien.