For å få en lik start på elgjakten over hele landet, (unntatt Finnmark som starter 1. september), har Miljødirektoratet bestemt at elgjakten kan starte 25. september.

Før jakttiden ble vedtatt ble forslaget sendt ut til høring i alle de berørte kommunene i landet. Kongsvinger, Eidskog, Grue, Nord-Odal og Sør-Odal gikk inn for ikke å starte elgjakta den 25. september, men opprettholde jaktstarten den 5. oktober, som den har vært i mange tiår.

I Åsnes har flere av viltstellområdene valgt å legge jaktstart til fredag 6. oktober i år.

 

– Det stemmer at direktoratet har åpnet for elgjakt i perioden fra 25. september til 23. desember. Så er det opp til rettighetshaverne, det vil si valdstyrene i den enkelt kommunen, å bestemme når de selv vil starte elgjakta.

– Nå vil de fleste fortsette med å starte opp 5. oktober, eller senere, sier viltansvarlig i Kongsvinger kommune, Paal Øieren som uttaler seg kun om Kongsvinger.

– Unntaket her i kommunen er der Statskog har terrenget, de vil starte den 25 september.

– Hva sier elgjegerne til dette forslaget?

– Svar vi har fått fra elgjegere og valdstyrene er at de mener 5. oktober er den best tiden å starte jakta på grunn av brunsttiden på elg. Brunsten er i hvert fall ikke ferdig den 25. september i vårt distrikt, sier Øieren.

 

På hjemmesiden til Kongsvinger kommune kommer Paal Øieren med følgende oppfordring til jaktlagene:

«Samtlige elgvald i kommunen, representert ved valdlederne i felles møte den 21. august, vedtok å henstille om at all elgjakt starter tidligst 5. oktober og at de enkelte jaktlag skal følge dette.

Hovedårsaken er at elgstammen er sterkt nedadgående i kommunen og at man er bekymret for at tidligere jaktstart vil forstyrre brunst og reproduksjonsevne. 
Det er styrene i elgvaldene som må ta kontakt med de respektive jaktledere for å formidle denne informasjon til de enkelte jaktlag».

Denne jakttiden skal gjelde fram til 2022. Da vil direktoratet ta denne jakttiden opp til vurderende igjen basert på de erfaringer de har gjort. Derfor er ikke dette en prøveordning.

 

– I realiteten kan man nå jakte elg fra september til desember, men er det mange som gjør det?

– Nei, det er ikke det. Hovedtrykket ligger på oktober-måned.

– Det er jo gamle tradisjoner på dette som er grodd seg fast innerst i hjerterota på alle jegerne. Men det er jo selvsagt muligheter å ta seg en tur til skogs å jakte elg litt føre jul, sier Frank Auli som er leder i Viltnemda i Eidskog.