Gå til sidens hovedinnhold

Positive til lang elgjakt

Artikkelen er over 4 år gammel

Hedmark jeger – og fiskerforbund (HJFF) er positive til forslaget fra Miljødirektoratet om utvidet elgjakt, fram til lille julaften.

I dag er kommunene i jaktfylket Hedmark delt i to. Elverum øst for Glomma og kommunene nordover starter elgjakta 25. september, kommunene sørafor starter 5. oktober. Dette er begrunnet i brunsttida for elgen. Jakta starter etter at elgen har fått paret seg. Elgjakta slutter 31. oktober, men det er på papiret.

I forslaget fra Miljødirektoratet kan jakta starte 25. september, og holde på til 30. november eller 23. desember, avhengig av bestanden eller næringens behov.

KRONIKK: Forvaltning på jegernes premisser?

– I dag har alle de 22 kommunene i Hedmark en eller annen form for utvidet jakttid på elg. Det vitner om et stort behov for lengre jakttid, slik at jegerne skal ha mulighet til å få felt sine kvoter som er satt av forvaltningen ut ifra målsettingene, sier leder i HJFF, Knut Arne Gjems.

Han tror likevel at jakttidene i sør – fylket ikke vil bli endret, nettopp fordi brunsttida pågår. Da vil nok forlengelsen av jakta være aktuell.

– Men det er også under forutsetning av at det kan dokumenteres gode opplegg for samjakt. Det er en selvfølge at både elgjegere og småviltjegere tar hensyn til andre brukere av utmarka.

For ved en forlengelse av elgjakta, vil både småviltjegere og elgjegere jakte i samme terreng.

I forslaget fra Miljødirektoratet som er ute på høring, er det også foreslått at fylkeskommunen får ansvaret for å fastsette forskriftene for jakttidene.

– Det vil være positivt. Slik det er i dag søker alle 22 kommunene om utvidelser. Går forslaget igjennom, vil det være én åpningstid. Da vil fylkeskommunen slippe å behandle 22 søknader, med høringer og så videre. Man vil slippe byråkratiske og ressurskrevende søknadsrunder i hver enkel kommune og hvert fylke.

Vil elgbestanden bli godt nok ivaretatt med endringene?

– Det vil fortsatt være muligheter for å innskrenke jakttida i områder hvor det er til hensikt og er ønskelig. NJFF–Hedmark ser også rekrutteringsverdien av å ha lang jakttid på elg. Så vi støtter forslaget om lang elgjakt med mulighet for innskrenking i forkant og bakkant, altså 25. september til 23. desember, sier Knut Arne Gjems.

Kommentarer til denne saken