Det er de siste dagers intense jobbing fra skate- og sykkelmiljøet i Kongsvinger som fikk kommunestyret til å utsette realitetsbehandlingen av ny ishall i Kongsvinger til neste kommunestyremøte i april.

Dermed får skaterne mer tid til å organisere seg og undersøke mulige finansieringskilder til å få gjort om dagens ishall til en skate- og sykkelhall.

– Dette ser vi positivt på, vi etablerer et styre nå, og jobber allerede med å se hvordan det kan skaffes midler, sier BMX-syklist Marius Kristiansen, som har hatt tett dialog med kommunen de siste dagene.

LES OGSÅ: Vil ha ishallen på Holt

Bak mål?

Partiene samlet seg om et enstemmig utsettelsesvedtak, der det heter at Kongsvinger kommune skal bygge ny ishall, at arbeidene skal i gang i 2011, og hallen skal økonomisk være innenfor de rammer som er skissert.

Men så sier kommunestyret samtidig at rådmannen skal utrede økonomiske og øvrige konsekvenser av å bygge ishallen på Holt eller på Gjemselund ved hovedbanen for fotball, bak målet i retning sentrum.

Disse mulighetene skal utredes fordi det kan åpne for at skaterne kan overta dagens ishall der den står. Dersom skaterne ikke evner å få prosjektet sitt i havn, kan den gamle ishallen rives og tomta eventuelt selges til næringsformål.

Men det er fortsatt et alternativ å bygge ny ishall der den gamle nå står. Kommunestyret ber derfor rådmannen undersøke mulighetene for å plukke den gamle hallen ned og sette den opp til sykkel- og skatebruk et annet sted.

– Men det er ikke slik at vi forskutterer dette, vi vil bare ha undersøkt muligheten, presiserte Høyres Odd Henning Dypvik, som la fram fellesforslaget for alle partiene.

LES OGSÅ: Kongshallen er til salgs

Ingen pengeløfter

Det er verdt å merke seg at kommunen så langt ikke har signalisert en eneste krone i støtte til å få etablert en skate- og sykkelhall. Det kommunen nå gjør er å gi miljøet en mulighet til selv å undersøke om det kan finnes midler og muligheter for å få dette til.

Dypvik var heller ikke fornøyd med at det ble lagt fram beregninger i gårsdagens kommunestyremøte som viste at de årlige driftsutgiftene av en ny ishall kan bli høyere enn det som til nå er forutsatt. Kommunestyret ba derfor om kvalitetssikrede tall for driften før saken endelig behandles.

Et annet moment som talte for utsetting er at det er oppstått mistanke om lekkasje i fryserørene under betongen på dagens ishall. Dette skal undersøkes nærmere, og kan fordyre ny hall dersom den bygges på dagens tomt.

LES OGSÅ: Vil bygge ny ishall

Trenger ny plan

– Dersom man skulle velge å bygge ny ishall på Holt, vil det utløse behov for en ny reguleringsplan der berørte naboer skal gis rett til å uttale seg.

– En ny ishall på Holt vil også kunne få følger for en eventuell framtidig utvidelse av ungdomsskolen. Men det vil likevel være tid nok til å komme i gang med ishall i løpet av 2011, mente kultursjef Stig Fonås.