Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) får 23,3 millioner kroner til å innføre 50 timer undervisning i norsk kultur og samfunnskunnskap i asylmottakene, skriver Dagbladet.

I tillegg settes det av 10,9 millioner kroner til dialoggrupper for å forebygge vold i mottak. Statsråden mener mangel på norsk samfunnskunnskap henger sammen med hvilke holdninger som kan skape vold på asylmottak.

– Det er viktig å sørge for at de som blir i Norge over en viss tid kjenner til hvilke verdier og regler vi legger til grunn. Spesielt gjelder dette ytringsfrihet, religionsfrihet og likestilling, sier Listhaug.

Videre mener hun at det å lære norske verdier er en betydelig del av det voldsforebyggende arbeidet.

– Ingen legger igjen holdningene sine på grensa. Kommer du fra et land hvor kvinner ikke er verdt en sur sild, så er det stor sannsynlighet for at det er ditt utgangspunkt når du kommer til Norge, sier Listhaug.