Klubbene i distrikt 104K vil si Hedmark, Øvre Romerike og Oppland (ikke Gudbrandsdal). De hadde som mål å samle inn 3 millioner kroner, og endte altså på til sammen 3,25 millioner kroner.

- Dette er vi svært fornøyde med. Vi vil takke alle som ga penger og alle hjelpere vi hadde til å gå med innsamlingsbøsser, sier distriktsleder Arve Lund og Røde Fjær-ansvarlig i 104K-distriktet, Kjell Børresen.