Rådgivings- og revisjonsselskapet Deloittes undersøkelse viser at inntektene fra faddere og fastgivere var på 1,7 milliarder kroner i 2013. Det var en økning på 11 prosent fra året før. Hver giver ga i gjennomsnitt 2.308 kroner i 2013, som gir en økning på 4,7 prosent.

– Organisasjonene har gjort en målrettet innsats for å øke inntektene. Systematisk arbeid ser ut til å gi resultater, sier Grete Elgåen, partner i Deloitte og ansvarlig for undersøkelsen.

Til tross for at Norge har har kommet lenger på bruk av teknologi enn mange andre land, er tradisjonell innsamling via direkte markedsføring, sammen med egne nettsider, innsamlingskanalene som blir brukt mest av organisasjonene.

– Det er ikke  naturlig å samle inn penger via sosiale medier i Norge, foreløpig. Det må etableres en større trygghet rundt at pengene kommer fram dit de skal, sier generalsekretær Siri Nodland i Norges innsamlingsråd. (ANB)